maandag 21 februari 2011

For You - Voor Jou

A little card made with an stamp that was again taken over 
and don't know from who it is.
The Tag is from an Die from Marianne Design.
-
Een klein kaartje gemaakt met een stempel die alweer over genomen was 
en waar ik geen idee van heb van wie hij is.
De Tag is van een Die van Marianne Design

zondag 20 februari 2011

A late Valentinecard to show - Een late valentijnskaart om te laten zien.

An Little easy Valentinecard.
The Calendar is from CDstamp if i'm correct.
The Butterfly and the little elf is from Buzzcraft.
I've also used the Pearlmaker(Love it).
-
Een klein en simpel Valentijnskaartje.
De kalender is van een Cdstempel als ik het goed heb.
De vlinder en de kleine elf is van Buzzcraft.
Ik heb ook de Pearlmaker gebruikt(Hou er van!).


vrijdag 18 februari 2011

Is it a Dog or a Rabbit?? - Is het een Hond of een Konijn??

This little Doggie is made out SUpunches.
But looking at it it could also be a little bunny.
The gras is from an QuicKutzDie and the flowers from a SUpunch.
The tekst is from Wild Rose Studio.
-
Dit kleine Hondje is gemaakt met SUponsen.
Maar als ik er naar kijk kon het ook een klein konijntje zijn.
Het gras is van een QuicKutzDie en de bloemen zijn van een SUpons.
De tekst is van Wild Rose Studio.


donderdag 17 februari 2011

Little Birdhouse's - Kleine Vogelhuisjes

I've made 2 little Birdhouse's.
It was SOO fun to making them.
I've started yesterday with making them.
And the where both done yesterday.
Only the essembling of the white house was done today.
-
Ik heb 2 kleine vogelhuisjes gemaakt.
Het was ZOO leuk om ze te maken.
Ik ben gisteren begonnen om ze te maken.
En ze waren beiden gisteren al klaar.
Alleen het versieren van het witte huisje was vandaag gedaan.
No the glue wasn't sticking that bad,thought it would be fun to make it as if the fench was open.
-
Nee de lijm was niet zo slecht er op gedaan,dacht dat het leuk leek als het er op leek dat het hekje open was.

woensdag 16 februari 2011

Little Birdie where are you?? - Klein Vogeltje waar ben je??

I've made this little birdie again with SUpunches.
Even the little flowers where stamped and punched by SU.
The little butterfly was original an four-leaf clover punch.
The grass was from an Die from QuicKutz.
-
  Ik heb dit kleine vogeltje gemaakt met alweer SUponsen.
Zelfs de kleine bloemen waren gestempeld en geponst met SU.
De kleine vlinder was normaal een klavertje 4 pons.
Het gras is een DIE van QuicKutz

A Little Note from an Owl - Een kleine berichtje van een Uil

And again an owl all made from SUpunches.
Even the little glasses(did you noticed that??) is made with SUpunches.
The stamp of the branch is Whipper Snapper and original there is also an owl on it.
But i leaved it behind and used my punched owl instead of it.
-
En alweer een uil helemaal gemaakt met SUponsen.
Zelfs de kleine bril(heb je het herkend??is gemaakt met SUponsen.
De stempel is van het merk Whipper Snapper en normaal met een uil op de tak.
Maar die heb ik weg gelaten tijdens het beinkten en mijn geponste uil er voor in de plaats gezet.

dinsdag 15 februari 2011

Silly Owl - Malle Uil

This owl i've made with some punches all from SU.
Also the banner for the tekst is from a SUpunch.
The tekst is Dutch and means For You and is from Marianne Design.
The tekst in the brown paper is You're the Greatest and is from SU.
-
Deze uil heb ik gemaakt van allemaal ponsen van SU.
Net als blauw/bruine waar voor jou op staat is een SUpons.
De tekst voor jou is van Marianne Design.
De tekst in het bruine papier is You're the Greatest en is van SU.

maandag 14 februari 2011

Friend - Vriend

I'm in the Mood and made a easy simple card.
Stamp is taken over from someone,totally no idea what kind of stamp this is.
The little flowers are from a stamp and punch from SU.
The green little leaves are from QuicKutz(New for me to use,years in the waiting for me to use it).
-
Ik heb er weer zin in en heb een simpel kaartje gemaakt.
De stempel is overgenomen en heb geen enkel idee meer van welk merk dit is.
De kleine bloemen zijn van een stempel en pons van SU.
De groene kleine blaadjes zijn van QuicKutz(Voor het eerst gebruikt,jaren in de kast).

zondag 13 februari 2011

Skateboarding - Skateborden

My Little girl is SO BIG!!!
Already want to learn how to skateboarding.
To Fast To Soon.
-
Mijn Kleine meid is ZO GROOT!!!
Nu al wilt ze skateborden leren.
Te Snel Te Vlug.

dinsdag 8 februari 2011

Lots of Love - Heel veel Liefs

I've made this card this evening.
I got the mojo yeah!!
Stamp is from For Ever Friends
-
Ik heb dit kaartje vanavond gemaakt.
Ik krijg er weer zin in Yes!!
Stempel is van For Ever Friends.

Some cards and something else - Wat kaartjes en wat anders

Any idea what this is???
This is a bat that have visit me for sometime.
And then i had to run to the neighbours to catch him.
This was in my livingroom relaxing after flying around.
One's he was by the stairs and also in my daughters bedroom YIKES!!
-
Enig idee wat dit is??
Dit is een vleermuis dat een paar keer op visite was.
En dan moest ik naar de buren rennen om hem te pakken.
Dit was in de woonkamer ,rusten nadat hij rond had gevlogen.
Hij was ook bij de trap gevonden en ook in mijn dochters slaapkamer JAKKES!


A very easy and simple card.
I'm still thinking if i have to ad something to it what do you think??
-
Een heel makkelijk en simpel kaartje.
Ik ben nog steeds aan het bedenken of ik iets er aan toe moet voegen,wat denk jij??


Already an christmascard.
The stamp is from Penny Black.
-
Alvast een kerstkaartje.
De stempel is van Penny Black.


And another card that you can fill in for any occasion.
Stamp is from Studio G.
-
En een ander kaartje dat je in kan vullen voor elke gelegenheid.
Stempel is van Studio G.

zondag 6 februari 2011

Cake & Presents and a chickencard - Taart & Cadeautjes en een kippenkaart

With this creation i've been working the whole weekend.
I've got a lot of white and brown paperbags.
With an Martha Stewart Punch i've made the top of the bag.
The stamp is from Forever Friends and the tekst is from Marianne design.
-
Met deze creatie heb ik het hele weekend mee gedaan.
Heb papierenzakken gescoord wit en bruin.
Met een Martha StewartPons de bovenrand gemaakt.
Stempel is van Forever Friends.
Tekst is van Marianne Design.

This little chicken card is from some while ago.
can't remember if i've showed it to you back then,cause it was still on my photocamera.
-
Deze kippenkaart is van een tijd geleden.
kan mij niet herinneren of ik hem al eens heb laten zien want hij stond nog steeds op mijn fotocamera.